Wagens
1e prijs KPJ Melderslo – We moge wèr bouwen!
2e prijs VC Noëit gare zek – De ambu stiët gestald, want nou wuurt d’r duchtig geknald
3e prijs VC Noch iëne da – Preens SV Melderse
Grote groepen
1e prijs Knieneweg & Co – Duurzame carnavalsenergie
2e prijs Rector Mulderstraat – Wej stoan achter de/os Boore (broedspaar)
Kleine groepen
1e prijs De Gladiatoren – Nieuw tijdperk
2e prijs Zeker d’n ierste – Knalle mit z’n alle
3e prijs Buurman & Buurvrouw – Wej pakke d’n droad wer op
4e prijs Derkx en Co – Vrouwelijk preensetrio
5e prijs Ald prinsesse – Weej hebbe roos
Duo’s/loslopende gekken
1e prijs Maartje & Jose – Noa 2 joar genne optocht hebbe weej d’n droad wir opgepakt
2e prijs W & P van Buren – Energieplafond
3e prijs Poetswieven – Wej poetse d’n optoch op
4e prijs Pipo en Pipo – Groete oêt de fiësttent
5e prijs Peter Peeters – Keus genog
6e prijs Kroewaage – Weej motte ván ‘t gaas aaf
7e prijs Ron Heldens – Roeie loëpers
Jeugd
1e prijs De Boore – Gas
2e prijs De Vlaskop Singer – Wie zien weej?