Groepsnaam

Thema

Wagens

1ste plek

KPJ Melderslo

100 jarig jubileum KPJ Melderslo

2e plek

De Duckies

Tegewind en toch noa boave

3e plek

VC Noëit thoes & Woendergaar

Op wintersport giët Wilbert gaer, ma haet skiën ás en conifeer

Grote groepen

1ste plek

Knieneweg & co

Dagwinkel vol pakketjes

2e plek

Swolgensediek

Sinkhole

3e plek

De Dörpsmuzikanten

Melderse minse geschikt um muziek te make

4e plek

Rector Mulderstraat

Preense viever

Kleine groepen

1ste plek

Brokkepiloëte

Wie van de drie

2e plek

De oaverburen & co

Wie helpt ós oêt de brând?

3e plek

ProostNL

Pakketjesraegen

4e plek

De oaverloëpers

’t waer met Lei Spreeuwenberg & weej loëpe ok oaver

5e plek

PostNL Punt

PostNLpunt oaverbelast

6e plek

Drie wiever

Trio

Duo´s – loslopende gekken

1ste plek

Kroewage 23

Tunneke

2e plek

Rik Spreeuwenberg

Crash Tiaans

3e plek

Yvonne Cornelissen

Neej hobby ván de preens

4e plek

Pas op

Sinkhole ien de Melderse

5e plek

Ald prinsesse

Als prinsesse

6e plek

De leidinggevende

De leidinggevende

Jeugd

1ste plek

Lars, Niels, Liza, Tess

Weej halde ´t Tunneke aan ´t draeje

2e plek

Boys van groep 6

Nieje pilsbaas gezocht

3e plek

VC De Badslippers

Hoegwater

4e plek

Do, Bo, Jipp, Rimke, Roos, Femke, Mirthe

Er is geen mooiere val dan carnaval

5e plek

Groep 7

Married at first sight

6e plek

Nine, Manon, Elise, Hannah

K3 zoekt kroegtijgers

Eervolle vermelding

Groep 8

Weej goan ok noa boave