Bestuur

Voorzitter Vacature (voorzitter@vlaskop.nl)
Secretaris Cindy Heldens-Dorssers (secretaris@vlaskop.nl)
Penningmeester Sjoerd Heldens (penningmeester@vlaskop.nl)
Vice-voorzitter Paul Hermans
Bestuurslid Renée Coenen
Bestuurslid Lianne Deckers
Bestuurslid Arno Cleven
Correspondentieadres Daniëlweg 25
5962 AR  Melderslo